Tilskudd til boligbygging

Visste du at alle personer som bygger hus til eget bruk i Sør-Fron kommune og oppfyller kravene for tilskudd, kan søke tilskudd på kr. 200 000 per bolig?

I 2009 vedtok kommunestyret stimuleringstiltak for boligbygging i kommunen.

Fra og med 2021 er tilskuddet på kr. 200.000 per bolig.  

Ute etter tomt i Sør-Fron? Her kan du finne ledige tomter!

Hvem kan søke og hvordan gjør jeg det?

Alle personer som bygger hus til eget bruk i Sør-Fron kommune og oppfyller kravene for tilskudd, kan søke tilskudd på kr. 200 000 pr. bolig.

Gå direkte til søknadsskjemaet her.

Følgende retningslinjer gjelder fra 01.01.2021:

  • Det tildeles kommunalt boligtilskudd på kr 200 000 til bygging av bolig til eget bruk i Sør-Fron kommune.
  • Boligtilskudd tildeles både ved oppføring av enebolig og kjøp av nye leiligheter.
  • Tilskuddet utbetales eier av boligen/leiligheten og som selv skal bo i denne.
  • Tomta skal være fradelt som boligtomt.
  • Tilskuddet kan kreves utbetalt når ferdigattest er gitt.
  • Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke.
  • Tilskudd kan tildeles søker bare en gang.
  • Bygging må være ferdig senest 2 år fra den dagen det er gitt tilsagn om tilskudd.
  • Tilskuddet blir finansiert ved bruk av kommunens boligbyggingsfond.
  • Formannskapet får fullmakt til å avgjøre tvilstilfelle som kan komme.