Frisklivssentralen

Frisklivssentralen retter seg mot personer som ønsker og har behov for livsstilsendringer. Tilbudet har fokus på å stimulere til endringer av vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid, og målet er å forebygge sykdom og plager hos innbyggerne i kommunen

 

Hvordan bli deltaker?

Ved oppstart må man levere en frisklivsresept. Vanligvis blir man henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell, men det er også mulig å ta kontakt direkte med Frisklivssentralen, og dermed henvise seg selv. En resept har en varighet på 3 måneder. Selve frisklivsresepten er gratis, men om man ønsker å delta på basseng kommer det i tillegg en deltakeravgift som betales til Fronsbadet per gang.

 

Frisklivssentralen i Sør-Fron tilbyr:

  • Innledende helsesamtale
  • Fysisk testing i form av en tredemølletest
  • Deltakelse i gruppetreninger: stavgang, basseng og spinning
  • Individuell veiledning
  • Midtveissamtale
  • Sluttsamtale

Det jobbes med å etablere flere tilbud (bla. undervisningsgrupper)

Deltakelsen starter med en individuell helsesamtale med frisklivskoordinator. I helsesamtalen kartlegges din helsesituasjon. Det utarbeides en frisklivsplan for perioden der det settes mål og det planlegges hvordan målene skal oppnås. I helsesamtalen skal det fylles ut et scoringsskjema for egen helse, der din helsesituasjon kartlegges. I samtalene blir det særlig lagt vekt på egenmestring, ressurser, styrker og muligheter.

 

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen holder til i fysioterapilokalene på Sørheim. Gruppene foregår i Hardvoldsmorka (stavgang), på Vinstra (spinning) og på Fronsbadet (basseng). 

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker deltakelse i Frisklivssentralen!

Tlf: 61 29 92 09 /90 96 05 03 eller mail: therese.klaussen@sor-fron.kommune.no.

 

Gruppetilbud ved Frisklivssentralen (PDF, 33 kB)

Ansvarlig Frisklivskoordinator. Sist endret 15.11.2016 10:35
Fant du det du lette etter?