Søknad om kulturtilskot og andre tilskotsordningar innan kultur

 

Kulturtilskot

Sør-Fron kommune støttar lag, organisasjonar og andre kulturtiltak. Frist for å søkje om kulturtilskot er 15. mars. Søknad kan sendast til Sør-Fron kommune, kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no

 

 Søknadskjema og retningsliner kulturtilskot

 

 

Spelemidlar til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknad om spelemidlar skal sendast om kommunen som  prioriterer alle søknadane frå vår kommune. Blir det søkt om kommunalt tilskot i tillegg til spelemidlar, må kommunen sjølvsagt behandle denne. Kommunen ved kulturleiar (tlf. 61 29 91 54) vil også kunne hjelpe til med utfylling av søknaden. Kommunen har også ansvar for å sjå til at alle formelle krav blir oppfylt og at alle nødvendige vedlegg ligg ved. 

 

  Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema

Sist endret 28.02.2017 10:28
Fant du det du lette etter?