Kunnskapsprøve om alkoholloven

Styrer og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Det er ingen begrensninger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

 

Hvordan gjennomføres prøven?

Fra 1. januar 2016 er det kun mulig å avlegge kunnskapsprøven elektronisk. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette kunnskapsprøven.

VINN tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til test deg selv-prøver. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her.

 

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt seniorrådgiver Trond Tollefsrud for å avtale tidspunkt  for avlegging av prøve. Ta med legitimasjon.

Tlf. 61 29 91 26

E-post adresse: trond.tollefsrud@sor-fron.kommune.no

 

Lover og retningslinjer

Lover

Forskrifte