Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkohol-holdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven om alkoholloven. 

 

Ved endringer i bevillingsperioden

Skjer det endringer i bevillingsperioden, f.eks. ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold meldes dette til Sør-Fron kommune. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling.

Overdras bevillingen til andre faller bevillingen bort. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Hvordan gjennomføres prøven?

Fra 1. januar 2016 er det kun mulig å avlegge kunnskapsprøven elektronisk.

Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette kunnskapsprøven.

VINN tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til test deg selv-prøver. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her. 

 

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt seniorrådgiver Trond Tollefsrud for å avtale tidspunkt  for avlegging av prøve. Ta med legitimasjon.

Tlf. 61 29 91 26

E-post adresse: trond.tollefsrud@sor-fron.kommune.no

 

Hvordan søker jeg?

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

 

Lover og retningslinger

Lover

Forskrift

Retningslinjer