Utleie av gamle Kiwi bygget, Glasmestermoen 4, Harpefoss

01 - Utvendig fasade nord - inngang - Klikk for stort bilde

NB: Søknadsfrist 16. februar 2016!

Søknad sendes til Sør-Fron kommune
Skriftlig søknad sendes til  
Sør-Fron kommune
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron
eller
postmottak@sor-fron.kommune.no

 

Forretningslokale i 1. etasje har et bruksareal, BRA, på 459 m2. Bebygd areal, BYA, er på 516 m2. Det er adkomst til en underetasje på 120 m2 BRA fra trapperom i 1. etasje som kan nyttes sammen med forretningslokale. Der er ca 500 m2 asfaltert areal til adkomst og parkering.

Det er utleid 55 m2 til Gudbrandsdal Trafikkskole. I tillegg er garasjene utleid.

Mer informasjon kan gis ved henvendelse til næringskonsulent Willy Heimstad, befaring etter avtale.

01 - Utvendig fasade nord - inngang 02 - Utvendig garasje - parkering - inngang 03 - Utvendig fasade sør - fra Badeland 04 - Utvendig fasade øst-sør vent 05 - Utvendig fasade øst 06 - Innvendig ny del fra inngang 07 - Innvendig ny del mot inngang 08 - Innvendig gammel del med port 09 - Innvendig skjema luftbehandling 10 - Innvendig tavle aircondition

Sør-Fron kommune har kjøpt det gamle Kiwi bygget, Glasmestermoen 2A, 2B og 4.

I 2. etasje er det to leiligheter som leies ut av kommunen. Leilighet i Glasmestermoen 2A har inngang på baksiden mot skolegården. Leilighet i Glasmestermoen 2B har inngang ved siden av inngang til butikklokalet.

Kommunestyret har vedtatt å leie ut butikklokalene i Glasmestermoen 4 som Kiwi hadde i 1. etasje.

Eiendommen er regulert til forretning.

Forretningslokale i 1. etasje har et bruksareal, BRA, på 459 m2. Bebygd areal, BYA, er på 516 m2. Det er adkomst til en underetasje på 120 m2 BRA fra trapperom i 1. etasje som kan nyttes sammen med forretningslokale. Der er ca 500 m2 asfaltert areal til adkomst og parkering.

 

Butikklokalet er ryddet ut, se bildegalleri over.

Oppvarming med elektrisitet.

Egen vann- og strømmåler.

 

Eiendommen har en garasje på 45 m2 og søppelskur på 11 m2 BRA.

Det er naturlig at garasjene følger leilighetene og det må være åpen adkomst til garasjene og inngang til leiligheter.

Ansvarlig Plan og bygning. Sist endret 23.05.2017 08.12
Fant du det du lette etter?

Kartpunkt