Ledige stillinger i Sør-Fron kommune

Her vil ledige stillinger publiseres forløpende 

Publisert 17.01.2020
Sommer

 Sør-Fron kommune har behov for sommervikarer i perioden 29.06.2020 – 09.08.2020 ved følgende avdelinger:

  • Sørheim omsorgssenter: Sykeavdelingen, demensavdelingen, nattjenesten, kjøkken/kantine og vaskeri.
  • Hjemmetjenesten: Hjemmesykepleien, korttidsavdelingen og hjemmehjelp
  • Familie og mestring: Bolig- og miljøtjenesten
  • Renholdsavdelingen for perioden 29.06.2020-16.08.2020
  • Vaktmestertjenesten
Publisert 10.01.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Dette er ei fellesannonse der du som ønskjer å vere tilkallingsvikar i barnehagane og skulane i Sør-Fron kan melde di interesse. Søknadane blir behandla løpande.

Dersom din søknad er interesse vil du bli kontakta for samtale.

I Sør-Fron er det to kommunale barnehagar og to barneskular.

 

Publisert 09.01.2020
Helseregion.PNG

 Kommunalsjefgruppen i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen søker etter koordinator i 100 % stilling, med tiltredelse snarest.

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Samarbeidet går bl.a. på legevakt, KAD, intermediærplasser, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.

Samarbeidet ledes av en gruppe på kommunalsjefnivå fra alle kommunene. Ledelse av kommunalsjefgruppen går på omgang.  Koordinator rapporterer til kommunalsjefgruppen. 

Her kan du lese mer arbeidsoppgaver og finne søknadsskjema

Fant du det du lette etter?