Ledige stillinger i Sør-Fron kommune

Her vil ledige stillinger publiseres forløpende 

Publisert 18.03.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Landbrukssjefen er dagleg leiar for landbrukskontoret og har personal- og budsjettansvar. Rådmannen i Sør-Fron kommune er næraste overordna.

Landbrukssjefen har ansvar for å leie den kommunale forvaltninga i høve til  jord-, skogbruk, utmark og miljø i Ringebu og Sør-Fron. Herunder saksbehandling for politiske organ, kontrolloppgåver, verkemiddelbruk, samt kontakt med næringa og det øvrige fagmiljøet i dei to kommunane. Planlegging og utviklingsoppgåver knytt til jord- og skogbruk vil vere sentrale arbeidsoppgåver. Landbrukssjefen skal bidra til landbruksretta næringsutvikling i dei to kommunene. 

Publisert 10.01.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Dette er ei fellesannonse der du som ønskjer å vere tilkallingsvikar i barnehagane og skulane i Sør-Fron kan melde di interesse. Søknadane blir behandla løpande.

Dersom din søknad er interesse vil du bli kontakta for samtale.

I Sør-Fron er det to kommunale barnehagar og to barneskular.

 

Fant du det du lette etter?