Ledige stillinger i Sør-Fron kommune

Her vil ledige stillinger publiseres forløpende 

Publisert 16.04.2019
mgpp.PNG

Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgivingstjeneste har fra 5. august 2019 ledig 100% vikariat som PP-rådgiver

Publisert 11.04.2019
Velferdsteknologi.jpg

Det er ledig midlertidig inntil 100 % stilling som prosjektleder Velferdsteknologi med tiltredelse snarest.

Prosjektet har en varighet til 31.12.2020, med mulighet for en kortvarig forlengelse for ferdigstilling av sluttrapport.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik.

Øyer kommune er hovedansvarlig for prosjektet og stillingsforholdet. Arbeidssted avklares. Det må påregnes en del reising i forbindelse med jobben.

 Her finner du hele utlysningen og søknadskjema (lenke til Øyer kommune sin hjemmeside)

Publisert 28.03.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har ledig uspesifiserte faste og midlertidige undervisningsstillingar frå og med 1. august 2019. 

Vi har som mål å oppnå gode læringsresultat og eit godt miljø i skulen både fagleg og sosialt. I dette arbeidet har lærarane eit viktig ansvar.

 

Publisert 28.03.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Vil du vera med å vidareutvikle barnehagane og skulane i Sør-Fron?

Vi søker etter ein ressursperson til det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen og grunnskulen. Kommunen har 2 kommunale barnehagar, 1 privat familiebarnehage, 2 barneskular, 1 ungdomsskule og PP-teneste. Sør-Fron kommune ønsker å vera ein profesjonell skule- og barnehageeigar som sikrar at alle barn og elevar i kommunen får best mogleg fagleg og sosial utvikling. Det er etablert eit godt interkommunalt samarbeid innan oppvekst mellom kommunane Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron (3K).   

 

Publisert 28.03.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Dette er ei fellesannonse der du som ønskjer å vere tilkallingsvikar i barnehagane og skulane i Sør-Fron kan melde di interesse. Søknadane blir behandla løpande.

Dersom din søknad er interesse vil du bli kontakta for samtale.

I Sør-Fron er det to kommunale barnehagar og to barneskular.

 

Fant du det du lette etter?