Ledige stillinger i Sør-Fron kommune

Her vil det fortløpende publiseres ledige stillinger. 

Publisert 12.01.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har ledige  2 deltidsstillinger, totalt 88 %, som renholdsoperatør.

 

Publisert 18.12.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Har du lyst til å være med å bidra til å utvikle eit godt læringsmiljø for elevar i Sør-Fron kommune?
 
Da er denne stillinga den rette for deg! Det er for tida ledig stilling som rektor ved Sør-Fron ungdomsskule.

Rektor har ei sentral rolle knytt til både dei innhaldsmessige og ressursmessige oppgåvene for skulen, og skal formidle og gjennomføre Sør-Fron kommune sine mål og planar. Sør-Fron ungdomsskule har om lag 120 elevar, med to klasser på kvart trinn. I tillegg til rektor har skulen tre teamleiarar som inngår i skulen si leiargruppe. Næraste overordna er kommunalsjef for levekår.

 

Fant du det du lette etter?