Ledige stillinger i Sør-Fron kommune

Her vil det fortløpende publiseres ledige stillinger. 

Publisert 29.03.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 Vi trenger vikarer på tilkalling i Bolig og miljøtjenesten og i Basisteam som er fleksible, positive og har vilje og evne til samarbeid. Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse.

Publisert 29.03.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Vi har ledig vikariat for vernepleier i 60% stilling innen tjenesteområdet Familie og mestring. Stillingen er tillagt en arbeidshelg hver fjerde uke. Vikariatet er ledig fra nå og fram til 1. juli 2018.

 

Publisert 29.03.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har ledig inntil 5 årsverk for lærarar for skuleåret 2017/18. Vi har behov for lærarar både i faste og midlertidige stillingar, og i ulike stillingsstorleiker. Stillingsstorleik og arbeidsstad er ikkje nærare spesifisert i utlysinga.

Vi har som mål å oppnå gode læringsresultat og eit godt miljø i skulen både fagleg og sosialt. I dette arbeidet har læraren eit viktig ansvar. For fast tilsetting må lærar fylle kompetansekrava som gjeld for den aktuelle stillinga.

Publisert 28.03.2017
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.PNG

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) omfatter kommunene Sør-Fron og Ringebu. Kontorsted er Hundorp i Sør-Fron kommune. MGL har til sammen 6,8 årsverk. MGL har ledig stilling som landbrukskonsulent.

 

Fant du det du lette etter?