Ledige stillinger i Sør-Fron kommune

Her vil ledige stillinger publiseres forløpende 

Publisert 28.03.2019

Dette er ei fellesannonse der du som ønskjer å vere tilkallingsvikar i barnehagane og skulane i Sør-Fron kan melde di interesse. Søknadane blir behandla løpande.

Dersom din søknad er interesse vil du bli kontakta for samtale.

I Sør-Fron er det to kommunale barnehagar og to barneskular.