Leie av Sør-Fron kulturhus og skolelokaler i Sør-Fron 2020/2021

Sør-Fron kulturhus

Lag og foreninger som ønsker å leie lokaler til trening og andre faste aktiviteter for sesongen 2020/2021 må søke om dette innen 26. juni 2020.

Bruk elektronisk søknadskjema: http://www.dmbooking.no/sor-fron/timebestill.asp eller send e-post til servicekontoret postmottak@sor-fron.kommune.no

Ved spørsmål kontakt servicekontoret på tlf. 61 29 90 00.