HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering av Dalseterlia hytteområde

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde Formannskapet har i møte 03.06.2019 sak 51/19 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Dalseterlia hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av 53 nye fritidsboliger i områdene BFR 11, BFR 12 og BFR 27 i kommuneplanens arealdel.

Se planforslaget og send inn merknad her

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post greh@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no, eller ved å følge lenken over.

Frist for å komme med merknader er 20.08.2019.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 21.06.2019 15.17
Fant du det du lette etter?