HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering av gangveger på Gålå

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde

Formannskapet har i møte 08.04.2019 sak 37/19 vedtatt å legge detaljregulering av gangveger på Gålå ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Dette varselet gjelder også nabovarsling for tiltak i samsvar med reguleringsplanen, jf. pbl. § 21-3 femte ledd.

Formålet med planen er å etablere et sammenhengende gangvegnett langs Børkdalsvegen og deler av Gålåvegen for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter sentralt på Gålå.

 Se planforslaget og send inn merknad her

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post greh@sor-fron.kommune.no eller på telefor 61 29 90 60.

Merknader til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune elektronisk via "gi tilbakemelding" ved å følge lenken over, på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Frist for å sende merknader til planforslaget er 31.05.2019.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 05.06.2019 15.23
Fant du det du lette etter?