HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering av Hundorp sentrum

Frist for innspill er 25. oktober 2016

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post
postmottak@sor-fron.kommune.no

Se planforslaget her

Formannskapet har i møte 5. september 2016 sak 104/16 vedtatt å legge detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Planen ligger ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 9. september til 25. oktober 2016.

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse. ROS-analysen er fellesdokument med Statens vegvesen sine tettstedsgateplaner.

Formålet med planen er å regulere Hundorp sentrum i tråd med sentrumsformål avsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Sammenhengende gangveger innenfor planområdet og omlegging av Kommunevegen er hovedelementer i planforslaget. Planforslaget kan og bør sees i sammenheng med detaljregulering av tettstedsgate Hundorp, som Statens vegvesen la ut til høring og offentlig ettersyn 22. august.

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post grete.hoelmen@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 15.09.2016 12.58
Fant du det du lette etter?