HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering av Moageilen, Lia

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde Formannskapet har i møte 11.06.2020 sak 68/20 vedtatt å legge detajlregulerings-plan for Moageilen i Lia (PlanID: 34382020-01) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknad til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknad er 19.08.2020.

Se planforslaget her

Formålet med planen er å omregulere en del av det etablerte boligfeltet i Lia, der det i dag ligger 7 ubebygde tomter inntil hverandre. Tomtene er lange og smale og ugunstige for moderne boligtyper der alle funksjoner ligger på et plan.

Planendringen går ut på å endre eksisterende tomter for å tilby noe større tomter enn gjennomsnittet i kommunen i håp om å få flere til å bosette seg her. Konkret blir 7 tomter med størrelse mellom 880-950 kvm gjort om til 5 tomter mellom 1000-1300 kvm.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 22.06.2020 12.44
Fant du det du lette etter?