HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering av Toppagrenda 3 (BFR 23)

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde Formannskapet vedtok å legge detaljregulering av Toppagrenda 3 (BFR 23) ut til høring og offentlig ettersyn i møte 27.08.2018, F-sak 87/18

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 22.10.2018

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron og merkes med arkiv-id 16/674

Høringsdokumenter:
Plankart (1:1000, A2)
Planbestemmelser (PDF, 132 kB)
Planbeskrivelse med ROS-analyse
 

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 05.09.2018 12.05
Fant du det du lette etter?