HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - endring av reguleringsplan for Gålå, område N1 m.fl

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde Formannskapet har i møte 26.06.2018 sak 80/18 gitt administrasjonen fullmakt til å legge endring av reguleringsplan for N1 m.fl. på Gålå ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Formålet med planendringen er å endre bestemmelsene for å øke utnyttingen på tomter til utleie fra 15 % til 20 % og gi bestemmelser som tillater inngjerding av utleiehytter, se forslag til bestemmelser punkt 2.3 og 2.4. Det er også gjort mindre justeringer at tomtegrenser/formålsgrenser i plankartet for å korrigere feil og avvik fra eiendomsgrenser (gjelder for områdene BUH 2, BUH 5, BUH 6, BF 3, BF 7, BF 8 og VF 2)

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post greh@sor-fron.kommune.no eller telefon 61 29 90 60.

Merknader til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknader 30.11.2018.

Se plandokumentene:

Forslag til bestemmelser med markerte endringer (PDF, 192 kB)

Forslag til plankart (A2) (PDF, 3 MB)

Høringsbrev (PDF, 19 kB)

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 18.10.2018 15.43
Fant du det du lette etter?