HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - endring reguleringsplan E6 Odenrud - Nord-Fron grense - støyskjerming

Se planforslaget og mer informasjon her

Hensikten med endringen er å justere reguleringsplanen i tråd med gjeldende praksis angående gjennomføring av avbøtende støytiltak som følge av vegutbygging.

Merknader sendes skriftlig innen 25.oktober 2016 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no.

Oversendelsen merkes «Reguleringsendring for E6 Odenrud – Nord Fron grense, saksnr: 15/224457».

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 15.09.2016 12.54
Fant du det du lette etter?