MELDING OM VEDTAK - Detaljregulering for Hundorp senturm

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.12.2016, sak 88/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Hundorp sentrum (PlanID: 051920160007), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/ offentlig ettersyn i perioden 09.09.2016 -25.10.2016 med mindre endringer. Med dette vedtaket er reguleringsplan for Sør-Fron sentrum fra 1986 (PlanID: 051919860001) opphevet i sin helhet.

Se dokumentene her

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 05.01.2017 12.39
Fant du det du lette etter?