MELDING OM VEDTAK - endring av reguleirngsplan E6 Odenrud - Nord-Fron grense, støyskjermer

Sør-Fron formannskap gjorde slikt vedak i møte 05.12.2016, sak 155/16 detaljreguleringsplan for E6 Odenrud - Nord-Fron grense, endring støyskjermer:

FSK-155/16:
Vedtak: (7-0)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Sør-Fron formannskap endringen av reguleringsplan for E6 Odenrud – Nord-Fron grense, angående støyskjermingstiltak, slik endringen lå ute på høring, med unntak av parsellen fra og med Harpe Bru til og med Solhaug Bru. Dette til det er gjennomført godkjente støymålinger.

Se dokumentene her

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 14.12.2016 11.37
Fant du det du lette etter?