MELDING OM VEDTAK - Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Sør-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i møte 9. februar 2016, k-sak 2/16.

Kommuneplanens arealdel finner du her

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 22.06.2016 09.54
Fant du det du lette etter?