VARSEL OM OPPSTART - detaljregulering av Moageilen, Lia

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde Sør-Fron kommune varslet den 23.01.2020 oppstart av planarbeid for del av Moageilen i Lia. 

Innspill sendes til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron innen 20.02.2020

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilpasse tomtene innenfor planområdet for en bedre arrondering av de ubebygde tomtene. Tomtene er lange og smale og av hensyn til solgang, utsikt og livsløpsstandard er tomteinndelingen, slik den er i dag, utfordrende for plassering av boligene.

Se oppstartsvarselet her

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 31.01.2020 09.37
Fant du det du lette etter?