VARSEL OM PLANOPPSTART - Kommuneplan 2020-2035

Forside planprogram.JPG - Klikk for stort bilde

Sør-Fron kommune melder oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

 

Se planprogram og les mer om planprosessen her

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 10.07.2020 12.26
Fant du det du lette etter?