Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er NAV Sør-Fron som behandler søknaden og har kontakt med deg som søker

Kan jeg få bostøtte?

På Husbanken sin nettside kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene

 

Slik søker du

Her kan du søke og finne annen nyttig informasjon om ordningen

 

Kontaktinformasjon

Ytterligere informasjon finner du på Husbanken sine sider. Du kan også kontakte NAV Sør-Fron for hjelp og veiledning. Kontaktperson i NAV Sør-Fron er Wenche Johnsen, tlf.  55 55 33 33

Ansvarlig NAV Sør-Fron. Sist endret 31.01.2017 10:13
Fant du det du lette etter?