Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Sør-Fron kommune som behandler søknaden og har kontakt med deg som søker

Kan jeg få bostøtte?

På Husbanken sin nettside kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene

 

Slik søker du

Her kan du søke og finne annen nyttig informasjon om ordningen

 

Kontaktinformasjon

Ytterligere informasjon finner du på Husbanken sine sider. Du kan også kontakte Sør-Fron kommune for hjelp og veiledning. Kontaktperson i Sør-Fron kommune er Marianne Torvund Hansen, tlf.  61 29 90 00.

Ansvarlig Sør-Fron kommune. Sist endret 20.02.2019 09.15
Fant du det du lette etter?