Flatmoen jobb- og aktivitetssenter

Flatmoen jobb- og aktivitetstilbud yter individuelt tilrettelagte tjenester for personer som trenger et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. Vedtaket kan gis for kortere eller lenger perioder etter vurdering. Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet. Jobb- og aktivitetssenteret holder arbeidstøy til brukerne.

Hvem har rett på tjenesten?

  • Søker må være bosatt i Sør-Fron kommune.
  • Tilbudet gis primært til personer mellom 18-70 år som har behov for tilrettelegging, arbeidstrening og sysselsetting på dagtid.
  • Tjenesten tar imot elever med behov for tilrettelegging på utplassering og arbeidspraksis fra ungdomsskole og videregående skole. Må ha med egen assistent.

 

Krav til den som mottar tjenesten

  • Må selv ordne med transport.
  • Bidrar ut fra egne forutsetninger.

 

Hva koster tjenesten?

Tilbudet er gratis

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til søknad eller tjeneste kan du ta kontakt med tildelingskontoret:
Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon61 29 90 22
ÅpningstiderÅpent 9-14, mandag til fredag
BesøksadresseSørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
PostadresseSør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 731 kB)

Sist endret 02.09.2016 09:00
Fant du det du lette etter?