Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter

Sør-Fron kommune har i flere år hatt et godt samarbeid med personer, lag og foreninger som har utført frivillig innsats. Samarbeidet har de siste årene økt og kommunen ønsker å tilrettelegge og videreutvikle frivillig innsats fremover. Småjobben og frivillig innsats organiseres derfor sammen nå. 

Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter: Tlf 91 91 36 34

Frivilligkoordinator Bergljot Mæhlum koordinerer driften og er på Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter mandag og tirsdag. Hit henvender du deg viss du ønsker å bidra som frivillig og også dersom du har gode idéer til videreutvikling av frivillig innsats.

Frivilligkoordinator: Tlf 94 88 61 38.

 

Tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud 

Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter (tidligere Flatmoen jobb- og aktivitetssenter) yter også individuelt tilrettelagte tjenester for personer som trenger et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. Vedtaket kan gis for kortere eller lenger perioder etter vurdering. Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

 

Hvem har rett på tjenesten?

  • Søker må være bosatt i Sør-Fron kommune.
  • Tilbudet gis primært til personer mellom 18-70 år som har behov for tilrettelegging, arbeidstrening og sysselsetting på dagtid.
  • Tjenesten tar imot elever med behov for tilrettelegging på utplassering og arbeidspraksis fra ungdomsskole og videregående skole. Må ha med egen assistent.

 

Krav til den som mottar tjenesten

  • Må selv ordne med transport.
  • Bidrar ut fra egne forutsetninger.

 

Hva koster tjenesten?

Tilbudet er gratis

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om Småjobb og frivillig innsats:

Frivilligkoordinator Bergljot Mæhlum, tlf: 94 88 61 38.

Telefon Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter 91 91 36 34

Ved spørsmål om tilrettelagt arbeids - og aktivitetstilbud:

Ved spørsmål til søknad eller tjeneste kan du ta kontakt med tildelingskontoret:
Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon61 29 90 22
ÅpningstiderÅpent 9-14, mandag til fredag
BesøksadresseSørheimsvegen 15, 2647 Sør-FronInngang nord, ved hjemmetjenesten
PostadresseSør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Ansvarlig Familie og mestring. Sist endret 24.04.2019 14.53
Fant du det du lette etter?