Aktuelt
Publisert 12.05.2021

 I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

På Nibio sine nettsider kan du lese mer om hvordan kartleggingen skal gjennomføres. Her finner også kontaktinformasjon ved spørsmål.

Publisert 12.05.2021

I samband med arbeidet med ny skulestruktur ønskjer vi å gi informasjon som kan vere med på å kaste lys over saka fram mot høyringsfristen 1. juni. Målet er å engasjere innbyggjarane i kommunen for å få gode innspel til høyringa i ei særs viktig sak.

Meir om saka her. 

Publisert 12.05.2021

 Også i 2021 blir 17. mai-feiringa annleis enn vi tenkt og håpa på. 

Publisert 11.05.2021

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag. Formannskapet har vedtatt å legge forslaget ut til offentlig høring. Relevante dokumenter kan finnes nederst i saken. 

Publisert 10.05.2021

I samband med arbeidet med ny skulestruktur ønskjer vi å gi informasjon som kan vere med på å kaste lys over saka fram mot høyringsfristen 1. juni. Målet er å engasjere innbyggjarane i kommunen for å få gode innspel til høyringa i ei særs viktig sak.

Meir om saka her. 

Publisert 08.05.2021

Laurdag vart frigjerings- og veterandagen markert med kransnedlegging og medaljeutdeling ved Sør-Fron kyrkje. 

Publisert 07.05.2021
Alle samlet i gapahuken

Tysdag 4. mai kom Sør-Fron bygdekvinnelag på besøk til Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter. Dei har vore med og gitt økonomisk støtte til gapahuken; den ville dei gjerne sjå!

Publisert 07.05.2021

 Vi har flere ledige stillinger på Sørheim omsorgssenter.

Publisert 06.05.2021

Vi har behov for 90 % helsesjukepleier i prosjektstilling fra dags dato til 31.08.2022.

Publisert 06.05.2021

Som del av opplegget Hundorp 2021 fekk vi besøk av ei «ekte» vikingdame i Harpefoss barnehage.