Aktuelt
Publisert 01.12.2020
Bygge heltidskultur.

Det stilles store krav til endring i helse- og omsorg i årene som kommer.

Publisert 25.11.2020

 Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2021, økonomiplan drift 2021-2024, investeringsbudsjett 2021-2024 og kommunale avgifter, betalingssatser, gebyr og lignende er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember 2020. 

 

Publisert 18.11.2020

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av 350 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Publisert 18.11.2020

Det var ingen nytilsettinger i Sør-Fron kommune i oktober 2020.

Publisert 06.11.2020

Formannskapet i Sør-Fron vedtok torsdag 05.11.2020 å tildele Erik Bjørke kulturprisen for 2020. 

Publisert 05.11.2020

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak som en følge av økt smitte i samfunnet.

Publisert 30.10.2020

IKT lærling bestod fagprøve 30.10.2020 med resultat meget godt.

Publisert 30.10.2020

Regjeringa annonserte måndag 26. oktober nye målretta tiltak mot koronasmitte. Tiltaka gjeld frå 28. oktober, og skal hindre at Noreg kjem i same situasjon som mange andre europeiske land.

Publisert 28.10.2020

 

Søndag 1. november - Allehelgensdag

Sør-Fron kyrkje kl. 18.00-20.00

Open kyrkje med meditasjonsmusikk ved Sergey Shulga og høve til lystenning.

Publisert 27.10.2020
Logo Midt-Gudbrandsdal regnskap- og skatteoppkreverkontor

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Fra denne datoen er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert.