Nyheter
Publisert 24.01.2020
Aktivitetsstua.jpg

For dem som har dagplass i Aktivitetsstua på Sørheim er det etter frokost fast gjennomgang av siste lokalavis. Deretter er det tid for aktiviteter av forskjellig slag, lagt opp for både damer og menn.

Publisert 23.01.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har ledige uspesifiserte og midlertidige undervisningsstillingar frå og med 1. august 2020.Vi har som mål å oppnå gode læringsresultat og eit godt miljø i skulen, både fagleg og sosialt. I dette arbeidet har lærarane eit viktig ansvar.

Publisert 23.01.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 Sør Fron kommune har ledig 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar.

Arbeidsstad er Liene barnehage.

Liene barnehage er ein fem avdelingsbarnehage med ungar i alderen 1-6 år. Våre satsingsområder er inkluderande barnehagemiljø med fokus på vaksenrolla, god tilrettelegging av barnehagen sitt fysiske miljø og Hundorp 2021 – «møteplass gjennom tusen år»

Publisert 21.01.2020
Gammeldans på Sørheim.jpg

Ved torsdagstreffen på Sørheim omsorgssenter 16. januar var det igjen tid for den faste månedlige andakten, holdt av sogneprest Kristinn Olason og kantor Sergey Shulga.

Program for resten av januar:

  • Torsdag 23. januar: Kl. 10.00: Salg av kaffe og vaffel i aktivitetsstua og balansetrim i 2. etasje. Kl. 11.30 spiller Godlåten på avdeling E. Middag kl. 13.00
  • Torsdag 30. januar: Kl. 10.00: Salg av kaffe og vaffel i aktivitetsstua og balansetrim i 2. etasje. Kl. 11.30: Musikalsk innslag ved Sergey Shulga

Du kan delta på hele eller deler av dagen. Har du spørsmål kan du ringe tlf. 48 10 27 59. Velkommen!

Publisert 21.01.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Nytt barnehageår startar 16.08.2020

SFO følgjer skuleåret og startar måndag 17.08.2019.

Endringar av barnehageplass og nye søkarar må søke. Alle som ønsker SFO-plass må søke, uansett om en har plass fra før

Søknadsfrist: 1. mars 2020

 

Publisert 21.01.2020
Skolestart.jpg

Skulane har innskriving for dei som skal starte på skulen hausten 2020, fredag 14. februar kl. 09.30 – 11.00. Barn som er født 2014 og barn som har fått utsett skulestart, skal skrivast inn på den skulen som ligg nærast bustaden til barnet.

Dei som ikkje kan møte, sender skriftleg melding med personalia til skule innan 14. februar 2020.
 
Spørsmål kan rettast til:
  • Rektor Anne R. Almehagen, Midtbygda skule, tlf. 61 29 93 20/48 09 20 32
  • Rektor Monika L. Solberg, Harpefoss skule, tlf. 61 29 93 40/45 61 82 38
Publisert 21.01.2020
Kommunal traktor

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhørende gang- og sykkelveger.

Publisert 17.01.2020
Sommer

 Sør-Fron kommune har behov for sommervikarer i perioden 29.06.2020 – 09.08.2020 ved følgende avdelinger:

  • Sørheim omsorgssenter: Sykeavdelingen, demensavdelingen, nattjenesten, kjøkken/kantine og vaskeri.
  • Hjemmetjenesten: Hjemmesykepleien, korttidsavdelingen og hjemmehjelp
  • Familie og mestring: Bolig- og miljøtjenesten
  • Renholdsavdelingen for perioden 29.06.2020-16.08.2020
  • Vaktmestertjenesten
Publisert 17.01.2020
Åpen kafe.jpg

 Tirsdag 14. januar gikk årets første Åpne kafé av stabelen. Et velsmurt frivilligapparat ved aktivitetsvennene, sørger for at vi har en møteplass for personer som har fått demens og deres pårørende. Det var sosialt program hvor vi så på gamle gjenstander. Dette setter minner og kunnskap i sving! Liv Larsen og Nils Hagen hadde musikalsk innslag til stor glede for gjestene. Det ble servert hjemmebakt kringle fra kjøkkenet på Sørheim.

Neste kafé er tirsdag 10. mars. Ingen påmelding, så hjertelig velkommen!

Publisert 16.01.2020
Innlandet-fylke.jpg

 Fra 1.1.2020 er det ikke lenger kommunen som behandler søknader om tilrettelagt transport for forflytningshemmede (tt-kort). Det er nå Innlandet fylkeskommune som behandler og innvilger disse søknadene. Her kan du lese mer om ordningen og nye søknadsrutiner

Fant du det du lette etter?