Aktuelt
Publisert 28.11.2022

Tore Wælgaard Steen skal være vikar for kommuneoverlege Anders Brabrand i hans permisjonstid. Steen begynner 2. januar og skal jobbe til juli.

Publisert 28.11.2022

Jordbruksforetak som ikke har registrert seg må registre seg før 30.11 for å kunne få støtte fra og med juli. Veksthus må søke for ny periode innen 30.11, og vanningslag innen 31.12.

 

Publisert 23.11.2022

Sør-Fron kommune har behov for assistent på helg ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen på Sørheim omsorgssenter.

Publisert 23.11.2022

Opp mot 40 personar møtte opp da Lena Teigen og Terje Hong spelte for oss sist fredag. Dei hadde med seg både torader og trekkspel.

Publisert 22.11.2022

Sør-Fron kommune kan med stor glede annonsere at Gunhild Haave er tilsett som ny rektor på Sør-Fron ungdomsskule.

Med oss har vi fått ein varm og tydeleg leiar som har ein viktig jobb framfor seg i forminga av den nye skulen i Sør-Fron.

Velkome skal ho vere!

Publisert 22.11.2022

Formannskapet behandlet budsjettdokumentene i møte 17. november.

Frist for høringssvar er satt til 5.12.2022. Kommunestyret fatter endelig vedtak 15.12.2022

Publisert 18.11.2022

En del bønder har både familie, arbeidshjelp og et godt nettverk rundt seg som kan bidra i en vanskelig situasjon, men andre har få å støtte seg til når det er vanskelig. Uansett hvor stort eller lite nettverk en bonde har, så kan det være god hjelp at det er et apparat med profesjonelle fagfolk som kan hjelpe bonden i en vanskelig situasjon. Bondens nettverk er et prosjekt i samarbeid mellom Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, landbrukskontoret i Nord-Fron kommune, Statsforvalteren i Innlandet og faglagene i i landbruket representert ved Primærnæringsutvalget. Prosjektet har mottatt støtte fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen. Prosjektgruppa har bygget opp en ressursgruppe med fagpersoner med ulik kompetanse.  Eksempler er representanter fra regnskapskontor, fagorganisasjoner, meieri, slakteri, avløserkontor, NAV, psykisk helse og politiet. De som står som kontaktperson i oversikten over vil vurdere det enkelte tilfelle og etablere kontakt med den i nettverket som kan være til hjelp. 

Publisert 17.11.2022
Møte mellom generasjoner

I dag har babysang-gruppa i kommunen vært på besøk på Sørheim omsorgssenter.

Publisert 17.11.2022
Sterk og stødig

Sør-Fron kommune har per i dag to Sterk og Stødig-grupper ukentlig. Gruppene er for de over 65 år som går uten hjelpemiddel inne og klarer seg uten så mye hjelp fra kommunen.  
 

Publisert 11.11.2022

Sør-Fron kommune er veldig glade for å informere om at Per Ivar Dahlum fra Otta er ansatt som prosjektleder for 1-10-skolen som kommunen skal bygge.