Aktuelt
Publisert 26.02.2021

Vi har læreplasser i barne- og ungdomsfaget og helsefagarbeid.

Publisert 25.02.2021

Med hjemmel i "Lov om eiendomsskatt til kommunene" er liste over eiendomsskattetakster og utligna eiendomsskatt for skatteåret 2021 lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28.februar til 12.april 2021.

Publisert 25.02.2021

Sør-Fron kommune har ledig uspesifiserte faste og midlertidige undervisningsstillingar frå 01.08.2021.

Publisert 25.02.2021

 I 2021 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 15. mars. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars. 

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk gjennom Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/

Om du skulle glemme fristen den 15., er det mulig å sende inn søknad inntil 14 dager etter fristen, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Lurer du på noe om denne søknadsomgangen, finner du mer informasjon på landbruksdirektoratet.no under «Jordbruk» – «Ordninger for jordbruk», eller du kan kontakte landbrukskontoret.

Publisert 25.02.2021

Sør-Fron kommune har ledig to stillinger som sykepleier i hjemmetjenesten, en fast og et vikariat.

Publisert 24.02.2021

Olav den Hellige kom hit i 1021. Anders Baasmo Christiansen kommer i 2021. Kommer du?

Publisert 23.02.2021

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har kommet med nytt informasjonshefte.

Informasjonshefter er frem til nå sent ut med post til alle produsenter registrert i Ringebu og Sør-Fron. Fra om med neste utgave vil heftet sendes digitalt via (e-post). Trykt hefte kan fortsatt hentes på landbrukskontoret.

Publisert 22.02.2021

Det inviteres til sosialt samvær for hjemmeboende eldre i Sør-Fron i regi av aktivitør.

Publisert 22.02.2021

Søknadsfrist for ordningen “Tilskudd til tiltak i beiteområder” er 15. mars.

Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Publisert 22.02.2021

Søknadsfrist for å søke SMIL-midler er 15. mars

SMIL står for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.