Nyheter
Publisert 16.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har behov for sommervikarer i perioden 01.07.2019 – 11.08.2019 ved følgende avdelinger:

  • Sørheim omsorgssenter: Sykeavdelingen, demensavdelingen og nattjenesten.
  • Hjemmetjenesten: Hjemmesykepleien, korttidsavdelingen og hjemmehjelp
  • Familie og mestring: Bolig- og miljøtjenesten og i Basisteam.

Vi trenger vikarer som er fleksible, positive og har vilje og evne til samarbeid. Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse. Vi ønsker at du oppgir i søknaden hvilke uker du planlegger å ha ferie i. 

Publisert 16.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune søker etter dyktig og motivert helsefagarbeider i hjemmetjenesten

Vi kan tilby en jobb som byr på variasjon, utfordringer og muligheter i moderne lokaler ved Sørheim omsorgssenter.

Publisert 14.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Det er ledig stilling som ergoterapeut,  100 % fast, i Sør-Fron kommune fra 01.08.2019.

Stillingen er plassert i tjenesteområdet familie og mestring.

 

Publisert 14.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Katrine Solhaug Melgårdshagen er tilsatt i 80 % stilling som sykepleier på korttids- og rehabiliteringsavdelingen.

Wenche Rytviken er tilsatt i 50,7 % stilling som sykepleier i natt-tjenesten.

Reidun Inger Tøfte er tilsatt i 100 % stilling som  saksbehandler i tjenesteområde plan og bygning.

Publisert 09.05.2019
Østlandsutstillingen.jpg

I forbindelse med Østlandsutstillingens 40-årsjubileum blir det både utstillinger, konserter og kunstprosjekt på Sør-Fron ungdomsskule. 

Publisert 08.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune søker en visjonær og målbevisst leder som skal bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv for innbyggere og næringsutvikling.

Rådmannen har en pådriverrolle i forhold til utvikling av kommunen.  Dette innebærer at strategiske og analytiske evner vil være viktig, i kombinasjon med beslutningsevne og handlekraft.

Publisert 08.05.2019
8. mai 2019 minnestøtte.jpg

I Sør-Fron vart frigjering- og veterandagen 8. mai markert ved Harpefoss grendahus og ved kyrkja.

Publisert 07.05.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Foreldreveiledningskurs i gruppe

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security® Parenting™  (COS-P), eller Trygghetssirkelen på norsk, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset skal også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Publisert 03.05.2019
NVE.JPG

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til åpent orienteringsmøte 66 kV kraftledning Harpefoss-Ringebu

Sør-Fron kulturhus, torsdag 9. mai 2019 kl. 19.00.

 

Invitasjonen kan leses her. (PDF, 764 kB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Gudbrandsdal Energi Nett AS om en ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss kraftstasjon til Ringebu transformatorstasjon. Den nye ledningen skal erstatte eksisterende kraftledning på samme strekning. Tiltaket berører Sør-Fron og Ringebu kommuner i Oppland fylke. Søknaden er nå på høring, med frist for uttale 21.06.2019.

Les mer om tiltaket på NVE sin hjemmeside

Publisert 03.05.2019

Breivegenbrua vil bli stengt fra 6.mai. Dette vil da få konsekvenser for skoleskyssen.

Endringene som blir resultatet av stengingen blir som følger:

Fant du det du lette etter?