Vakttelefoner

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Kommunalteknisk døgnvakt (vann og avløp) 91 16 36 89
Kommunale veier døgnvakt 95 03 94 29
Vakttelefon bygningsdrift 91 61 58 63
Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) 61 29 92 07
Sørheim omsorgssenter, sykeavdeling 61 29 92 45
Sørheim omsorgssenter, demensavdeling 61 29 92 15
Sørheim omsorgssenter, korttid 61 29 92 08
Barnevernvakt (fra kl. 15.00 til kl. 08.00 og i helgene) 40 40 40 15
Veterinærvakt Fron 61 29 14 00
Mattilsynet 06040
Fallvilt, politi 02800
Rovvilt, juni - september (bemannet fra 07.00-22.00) 94 87 89 44

 

Lege

Sør-Fron legesenter 61 29 91 00

Åpent: mandag - fredag 0800 - 1500

Besøksadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Nasjonalt nummer legevakt: 116 117

Øyeblikkelig hjelp 113

 

Brann

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen 61 28 31 80

Åpent: mandag – fredag 0800-1530

Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 2016, 2630 Ringebu

Vakttelefon brannvesen lokalt: 97 58 83 95

Øyeblikkelig hjelp: 110

 

Politi

Fellesnummer: 02800

Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor 61 05 32 10

Åpent: mandag - fredag 0800 - 1500

Besøksadresse: Nedregate 1, 2640 Vinstra

Øyeblikkelig hjelp 112