Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

Kulturbygda - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunnsdel 2021-2035


Frist for innspill og merknader til samfunnsdelen er 15.10.2021

Her kan du følge med på innspill som kommer til samfunnsdelen

Samtidig setter vi nå en siste frist til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Siste frist for arealinnspill er 01.11.2021

Her kan du følge med på innspill som kommer til arealdelen

 

Følg utviklingen i kommuneplanarbeidet her