Kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025

I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen sine juridisk bindende dokument er plankart og bestemmelser.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 10-12 år og skal rulleres hvert fjerde år. Den skal ivaretabåde kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

 

Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyre 9. februar 2016.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025

Ny samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2014. Den dannet grunnlaget for utarbeiding av kommuneplanens arealdel.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 16.08.2017 08.54
Fant du det du lette etter?