Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

Se planen

"Den grøne kulturbygda"  - er ny visjon for Sør-Fron kommune.

Samfunnsdelen for 2022-2035 ble vedtatt av kommunestyret 08.09.2022

Første del av kommuneplanrevisjonen er dermed landet, med ny samfunnsdel. Denne skal legge føringer for alt kommunalt arbeid i årene som kommer.

Det er laget en kortversjon av samfunnsdelen og dokumentet er tilgjengelig som PDF:

Kortversjon av samfunnsdelen (PDF, 14 MB)

Samfunnsdelen i PDF (PDF, 2 MB)


Kommuneplanens arealdel er under arbeid og det legges opp til å ha et planforslag klart i løpet av 2024.

Artikkelliste