Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd

Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd (MGPR) er et samarbeidsorgan for Innlandet fylkeskommune og kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

MGPR er sammensatt av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune og to fylkespolitikere. I tillegg har administrasjonen i kommunene og fylkeskommunen møte- og talerett. Det samme gjelder Fylkesmannen i Innlandet.

Rådets sammensetning

MGPR har fått egen hjemmeside, hvor innkalling og protokoll legges ut: Møteplan – innkallinger og protokoller.