Publisert 25.04.2022

I forbindelse med eiendomsskattetaksering vil det sommeren 2022 bli besiktigelse av nye godkjente byggetiltak. Hjemmelshavere vil bli varslet via SMS i forkant av besiktigelsen.

Publisert 24.07.2017

Sør-Fron kommunestyre vedtok 20.september 2016 å gjennomføre ny alminnelig taksering i kommunen, gjeldende f.o.m  01.januar 2019. Dette er noe som skjer hvert 10.de år.  Det vil si at alle eiendommer i kommunen, også de som har eiendomsskatt fra før, skal takseres.  Jord- og skogbrukseiendommer som er i drift har etter eiendomsskatteloven §5  fritak for eiendomsskatt. Men fritaket gjelder ikke for bolig/fritidsbygg og garasje på landbrukseiendommen.

Her kan du lese kommunestyrevedtaket i sin helhet