Endring av eiendom

Kommunen har etter lovverket ansvar for å godkjenne og gjennomføre deling, merking og registrering av grunneiendommer. Dette gjelder også innløsing av festetomter/punktfester.

Vi produserer også nabolister og kartutskrifter etter behov.

Kommunen vil bestrebe og til enhver tid ha et oppdatert og så riktig eiendomskart som mulig. Dersom du oppdager grove feil i vårt kartverk, ber vi deg om å ta kontakt.

På de forskjellige knappene over kan du finne mer informasjon om de fleste sakstyper vi kan hjelpe deg med, og relevante søknadsskjemaer for den enkelte sakstype. For andre sakstyper ber vi deg om å ta kontakt.

Snarvei til Kartverkets skjemabank

Priser

Prislisten indeksreguleres 01.01 hvert år, etter «indeks for kart- og oppmålingsarbeider» utarbeidet av Statens kartverk.

Gå til kommunale avgifter, satser og gebyr (PDF, 440 kB)

Det gjøres oppmerksom på at andre gebyrer kan komme i tillegg (f. eks saksbehandling etter plan- og bygningslov, gebyr for konsesjonssøknad, tinglysingsgebyr, dokumentavgift til Statens Kartverk).