Overskjøting

Dersom en grunneiendom eller et tomtefeste skal skifte eier, må et skjøte fylles ut og tinglyses.

Dette er i utgangspunktet et privatrettslig anliggende, men kommunen vil så langt som mulig være behjelpelig med veiledning til utfylling av skjøte.

Dersom en ny grunneiendom eller festegrunn har blitt opprettet (fradeling) vil grunnbokshjemmelen bli stående på samme hjemmelshaver som eiendommen det har blitt delt fra. Kommunen har ingen mulighet til å påføre andre eiere. Dette må gjøres ved skjøte.

Unntaket er der saken har blitt løst med arealoverføring. Da er hjemmelsovergangen allerede gjort ved tinglysing av arealoverføring.

Mer informasjon om skjøte

På høyre side på kartverkets sider vil du finne en fane med «Veiviser». Denne gir nyttig informasjon i forbindelse med utfylling av skjøte.