Kommunalt næringsfond

Næringsfondet er et verktøy for å fremme næringslivet, sysselsettinga og bosetningen i Sør-Fron kommune. Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller å ta vare på de arbeidsplassene vi har. 

Kontaktperson:

Geir Egil Budsberg: geir.egil.budsberg@sor-fron.kommune.no  

Kommunale næringsfond skal brukes slik:

  • Støtte eksisterende næringsliv i kommunen.
  • Verdiskapningspotensialet på kort og lang sikt skal være en del av vurderingen.
  • Legge til rette for ny næringsetablering og entreprenørskapskultur.
  • Støtte opp under regionale satsinger.
  • Æke kompetansen og legge til rette for nettverksbygging.

Har din virksomhet rett til støtte?

Her kan du lese retningslinjene for Sør-Fron kommune sitt næringsfond. (PDF, 52 kB)

Hvordan søker jeg?

Søknad om støtte fra næringsfondet leveres inn via portalen regionalforvaltning.no.