Kunnskapsprøve om alkoholloven

Styrer og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Det er ingen begrensninger i antall ganger du kan gå opp til prøven.

Hvordan gjennomføres prøven?

Kunnskapsprøven avlegges elektronisk. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette kunnskapsprøven.
VINN tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til test deg selv-prøver. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her.

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt seniorrådgiver Trond Tollefsrud for å avtale tidspunkt  for avlegging av prøve. Ta med legitimasjon.
Tlf. 61 29 91 26
E-post adresse: trond.tollefsrud@sor-fron.kommune.no

Lover og retningslinjer