Salgsbevilling

 

Ved endringer i bevillingsperioden

Skjer det endringer i bevillingsperioden, f.eks. ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold meldes dette til Sør-Fron kommune. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. 

Overdras bevillingen til andre faller bevillingen bort. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Hvordan gjennomføres prøven? 

Kunnskapsprøven avlegges elektronisk. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette kunnskapsprøven.
VINN tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til test deg selv-prøver. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her. 

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt seniorrådgiver Trond Tollefsrud for å avtale tidspunkt for avlegging av prøve. Ta med legitimasjon.
Telefon 61 29 91 26
E-post adresse: trond.tollefsrud@sor-fron.kommune.no

Søknadsskjema

Søknadsskjema for salgsbevilling

Innrapportering 

Omsetningsoppgave for alkohol

Lover og retningslinjer