Midt-Gudbrandsdal demensforening

Midt-Gudbrandsdal demensforening inviterer til pårørendeskole. Dette er et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

For noen er hjemmet det minst trygge stedet å være. Sør-Fron kommune er knyttet til Gudbrandsdal Krisesenter - et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner.

Frå måndag 30. august 2021 skjer det endring i fysisk lokasjon av legevakt for alle innbyggarar og gjestar i Sør-Fron. Oppmøtestad for legevakt vil frå da vera Lillehammer interkommunale legevakt både på kveld/helg/høgtid/natt.