Legetjenesten i Sør-Fron

Kontaktinformasjon Sør-Fron legesenter
Besøksadresse Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron
Åpningstider Mandag-fredag kl.08.00-15.00 (matpause 11.30-12.00)
Telefon 61 29 91 00
Fax 61 29 91 01

Bestille legetime

 

Bemanning

Sør-Fron Legesenter har 4 fastleger, 1 turnuslege og 5 helsesekretærer:

Rita Hansen Møller. Lege. Spesialist i allmennmedisin.
Tilstede for pasienter: Mandag, tirsdag til kl. 11.30 og fredag. Onsdager jobber hun på Sykehuset Innlandet. Torsdager er hun på Sørheim omsorgssenter.
Hun er på Sørheim torsdager etter kl 12.

Elisiv Teigen
Lege. Spesialist i allmennmedisin.Leder av legetjenesten og daglig leder av Sør-Fron Legesenter.
Tilstede for pasienter: Mandag, onsdag, torsdag og fredag til kl. 11.30.
Hun er på Sørheim tirsdag og har administrasjon fredag etter 12.00.

Benedicte Karen Holager
Lege.
Jobber to dager i uken i sommer (2020). Fra uke 33 jobber hun 80%.
Tilstede for pasienter tirsdag, onsdag og fredag.
Hun er på Sørheim torsdager.

Anja Zanjani.
Lege.
Tilstede for pasienter mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Vi får ny turnuslege 01.03. og 01.09.  Turnuslegen er i legesenteret et halvt år av gangen og jobber under veiledning av fastlegene.

 

Telefontilgjengelighet

Fastlegene har ikke fast telefontid. Dersom du ønsker å gi fastlegen en kort beskjed eller har et enkelt spørsmål kan du legge igjen beskjed om dette hos helsesekretæren. Legen vil da ringe deg opp igjen i løpet av dagen. Ved mer kompliserte problemstillinger vil du bli bedt om å komme til en legetime.

 

Fastlege

For informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege, se HELFOs hjemmeside: www.helfo.no.

 

Laboratoriet

Vi har et velutsyrt eget laboratorium med blant annet EKG, spirometri og 24 timers blodtrykk. Laboratorieundersøkelser gjøres etter rekvisisjon fra senterets leger. Det avtales med legen hvordan tilbakemelding om prøvesvar gis.