Legetjenesten i Sør-Fron

Kontaktinformasjon Sør-Fron legesenter
Besøksadresse Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron
Åpningstider Mandag-fredag kl.08.00-15.00 (matpause 11.30-12.00)
Telefon Telefontid: 08.00 - 10.30 og fra 12.30 - 14.00
Telefon: 61 29 91 00

Bestille legetime

Bemanning

Sør-Fron Legesenter har 5 fastleger, 1 turnuslege (LIS1 lege) og 5 helsesekretærer:

Elisiv Teigen
Lege. Spesialist i allmennmedisin. Leder av legetjenesten og daglig leder av Sør-Fron Legesenter.
Tilstede for pasienter: Mandag, onsdag, torsdag og fredag til kl. 11.30.
Hun er på Sørheim tirsdag og har administrasjon fredag etter 12.00.

Rita Hansen Møller. Lege. Spesialist i allmennmedisin.
Tilstede for pasienter: Mandag, tirsdag og fredag.
Torsdager er hun på Sørheim omsorgssenter.

Benedicte Karen Holager
Lege.
Tilstede for pasienter tirsdag, onsdag og fredag.
Torsdager er hun lege på helsestasjon.

Anja Zanjani
Lege. Spesialiset i allmenmedisin.
Tilstede for pasienter mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.

Ammar Subhi Salama
Lege.
Tilstede for pasienter tirsdag, torsdag og fredag.
Mandag og onsdag er han lege henholdsvis på Sørheim og Asylmottaket på Vinstra.

Telefontilgjengelighet

Fastlegene har ikke fast telefontid. Dersom du ønsker å gi fastlegen en kort beskjed eller har et enkelt spørsmål kan du legge igjen beskjed om dette hos helsesekretæren. Legen vil da ringe deg opp igjen i løpet av dagen. Ved mer kompliserte problemstillinger vil du bli bedt om å komme til en legetime.

Fastlege

For informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege, se HELFOs hjemmeside: www.helfo.no.

Laboratoriet

Vi har et velutstyrt eget laboratorium med blant annet EKG, spirometri og 24 timers blodtrykk. Laboratorieundersøkelser gjøres etter rekvisisjon fra senterets leger. Det avtales med legen hvordan tilbakemelding om prøvesvar gis.