Egenandelstak for frikort på helsetjenester for 2022

Egenandelstaket for 2023 er på 3.040,- kroner.

Les mer om frikort for helsetjenester her.

Endringer i frikortordningen

Det er endringer i frikortordningen fra 1.1.2022. Informasjon om disse endringene finner du her:
HELFO - endringer i frikortordningen.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Fra 1. januar 2022 er minstebeløpsgrensen på 200 kroner i folketrygdloven § 22-19 andre ledd fjernet, slik at alle overskytende beløp utbetales. Beløp under 200 kroner fra før 2022 utbetales ikke. Du kan lese mer om dette her: Frikort - utbetalinger.