Legevakt

Legevakt brukes ved behov for akutt legehjelp utenom legesenterets åpningstid (problemer som av medisinske grunner ikke kan vente til vanlig kontortid).

Legevakt: 116 117.

Via vakttelefonen vil du få beskjed om hvilket legekontor/legesenter du eventuelt må reise til.

Lillehammer Interkommunale Legevakt er lokalisert på Sykehuset Innlandet, Anders Sandvigsgate 17, Lillehammer.

Ved behov for akutthjelp/sykebil AMK: Tlf. 113.