Legevakt

Legevakt brukes ved behov for akutt legehjelp utenom legesenterets åpningstid (problemer som av medisinske grunner ikke kan vente til vanlig kontortid).

Tlf: 116 117: Mottak av legevakts- varslingstelefon er Lillehammer kommunale legevakt.

Ved behov for akutthjelp/sykebil AMK: Tlf. 113.

 Fronskommunene har følgende legevaktordning fra 01.05.2014:

 

Hverdager

kl 0800 - 1500

Lokalt legesenter/legekontor

Hverdager

kl 1500 - 2300

Fronsvakta

Helg og helligdager

kl 0800 - 2300

Fronsvakta

Alle dager, hele året

kl 2300 – 0800

Lillehammer Interkommunale Legevakt

 


Telefonnummeret til legevakt er som tidligere: 116 117.


Via vakttelefonen vil du få beskjed om hvilket legekontor/legesenter du eventuelt må reise til.

Lillehammer Interkommunale Legevakt er lokalisert på Sykehuset Innlandet, Anders Sandvigsgate 17, Lillehammer.