Transport

Behov for syketransport avgjøres av behandlende lege eller fastlegen. Ved behov for drosjetransport til time ved legesenteret eller i spesialisthelsetjenesten vil vi at du ringer oss 1-2 dager i forveien.

For mer informasjon om reise til og fra lege, se Pasientreisers hjemmeside: www.pasientreiser.no