Psykisk helse

Trenger du oppfølging eller hjelp til å mestre psykiske helse- og/eller rusutfordringer? Eller er du pårørende? Da kan du ta kontakt. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller spesialisthelsetjenesten. Fra 18 år. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.

Ved behov for akutt hjelp etter kontortid, ta kontakt med legevakt tlf 116 117

 

Våre tilbud

  • Individuelle samtaler
  • Individuelt tilpasset veiledning
  • Ansvarsgrupper/samarbeidsmøter
  • Dagtilbud-lavterskeltilbud: sosialt samvær og ulike aktiviteter på Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter mandager kl 12-14
  • For personer med rusproblemer, utdeling av brukerutstyr etter avtale
  • Vi samarbeider med landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og pårørende guide. Vår kontaktperson er Dag Morken som kan kontaktes på mobil 95 26 21 16 for råd, støtte og veiledning
  • Kurs i regi av Frisklivssentralen

Vi har tverrfaglig samarbeid med psykiatrisk poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, barneverntjeneste, helsestasjon, fastleger, frisklivssentralen og fysioterapitjenesten, familievernkontor, NAV og andre hjelpeinstanser.

Vi er også behjelpelige med å formidle kontakt til den hjelpeinstansen pasient eller pårørende måtte ønske.


Kontaktinformasjon
 

Kontortid: mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresse: Sørheim omsorgssenter, Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Kontaktinformasjon psykisk helse
Funksjon Telefon Mobil
Kari Gryttingslien Fagkoordinator i psykisk helse 61 29 92 25 48 00 14 60
Heidi Skipperstøen Spesialsykepleier 61 29 92 76 48 00 14 62
Bodil Moen Ruststuen Spesialsykepleier 61 29 92 63 94 87 16 45

Kart