Psykisk helse

Trenger du oppfølging eller hjelp til å mestre psykiske helse- og/eller rusutfordringer? Eller er du pårørende? Da kan du ta kontakt. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller spesialisthelsetjenesten. Fra 18 år. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.

Ved behov for akutt hjelp etter kontortid, ta kontakt med legevakt tlf 116 117

 

Våre tilbud

  • Individuelle samtaler
  • Individuelt tilpasset veiledning
  • Ansvarsgrupper/samarbeidsmøter
  • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) og kurs i mestring av belastning (KIB-kurs)
  • For personer med rusproblemer, utdeling av brukerutstyr etter avtale
  • Vi samarbeider med landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og pårørende guide. Vår kontaktperson er Dag Morken som kan kontaktes på mobil 471 59 468  for råd, støtte og veiledning
  • Kurs i regi av Frisklivssentralen

Vi har tverrfaglig samarbeid med psykiatrisk poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, barneverntjeneste, helsestasjon, fastleger, frisklivssentralen og fysioterapitjenesten, familievernkontor, NAV og andre hjelpeinstanser.

Vi er også behjelpelige med å formidle kontakt til den hjelpeinstansen pasient eller pårørende måtte ønske.


Kontaktinformasjon
 

Kontortid: mandag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresse: Sørheim omsorgssenter, Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Kontaktinformasjon psykisk helse
Navn Funksjon Mobil
Kari Gryttingslien Fagkoordinator i psykisk helse 480 01 460
Heidi Skipperstøen Spesialsykepleier 480 01 462
Linda Johansen Sykepleier 948 47 689

Kart