Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helsedirektoratet.PNG

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

 

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse


Kontaktinformasjon: Koordinator for pakkeforløpene for psykisk helse og rus i Sør-Fron kommune er leder for tildelingskontoret, Svanhild Nerli, tlf. 468 30 457. Telefonen er bemannet 09.00 - 14.00 på hverdager.