Sørheim omsorgssenter

Sørheim omsorgssenter er sykehjemmet i Sør-Fron kommune. Her tilbys det rehabilitering, kortids- og avlastningsplass, samt sykehjemsplass.

Postadresse: Sør-Fron kommune, Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron

Besøksadresse: Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron.

Kontaktinformasjon avdelingene Sørheim

Kontaktinformasjon avdelingene Sørheim
Navn Funksjon Telefon
Tildelingskontoret, kl 9- 14, mandag til fredag Ved spørsmål rundt søknad eller tjeneste 468 30 457
Aud Synnøve Træet Tjenesteleder institusjon 926 22 282
Demensavdelingen B 913 49 168
Avdeling E 480 28 417
Helen Svelle Avdelingsleder demensavdelingen 994 68 511
Langtidsavdeling B 480 25 098
Langtidsavdeling C 480 27 557
Kathrine Tøfte Avdelingsleder sykeavdelingen 414 68 340
Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) 61 29 92 07
Randi Espe Åberg Tjenesteleder hjemmetjenesten 415 42 599
Korttidssavdelingen 475 15 687
Monika Gryttingslien Avdelingsleder korttids- og rehabiliteringsavdeling 991 67 836