Sørheim omsorgssenter

Sørheim omsorgssenter er sykehjemmet i Sør-Fron kommune. Her tilbys det rehabilitering, kortids- og avlastningsplass, samt sykehjemsplass.

Postadresse: Sør-Fron kommune, Kommuneveien 1, 2647 Sør-Fron

Besøksadresse: Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron.

Rutine for besøk til pasienter på Sørheim omsorgssenter - oppdatert 05.02.2021  (PDF, 422 kB)

 

Kontaktinformasjon avdelingene Sørheim

Kontaktinformasjon avdelingene Sørheim
Navn Funksjon Telefon
Tildelingskontoret, kl 9- 14, mandag til fredag Ved spørsmål rundt søknad eller tjeneste 61 29 90 22
Ekspedisjon, kl. 9-14, mandag til fredag 61 29 92 02/61 29 92 03
Aud Synnøve Træet Tjenesteleder institusjon 61 29 92 20
Demensavdelingen 61 29 9215
Ella Ødegård Avdelingsleder demensavdelingen 61 29 92 13
Sykeavdelingen 61 29 92 45
Kathrine Tøfte Avdelingsleder sykeavdelingen 61 29 92 21
Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) 61 29 92 07
Randi Espe Åberg Tjenesteleder hjemmetjenesten 61 29 92 80
Korttidssavdelingen 61 29 92 08
Helen Svelle Avdelingsleder korttids- og rehabiliteringsavdeling 61 29 92 08