Trygde- og omsorgsboliger

Omsorgs- og trygdeboligene ligger ved Sørheim omsorgssenter er for eldre og funksjonshemmede. Kommunen har også andre kommunale boliger som er tiltenkt andre grupper med ulike hjelpebehov.

Tre av omsorgsleilighetene ved Sørheim omsorgssenter har to soverom. Disse er forbehold ektepar/samboere eller andre som ønsker å bo i sammen. Hvis den ene flytter eller faller fra må den som er igjen påregne at en må flytte over i enkel leilighet med et soverom hvis andre har behov for to soverom.

 

Hvem kan søke på tjenesten?

Tildelingskriterier for omsorgsboliger er vurdering av nåværende bolig og behovet for helsetjenester.

 

Hvordan søker du på tjenesten?

Boligene utlyses ved ledighet i GD og tildeles av helse- og omsorgstjenesten. Gjennomgangsboligene tildeles av teknisk etat.

 

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (DOCX, 33 kB)

 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron