Tildelingskontoret

Kontoret tildeler helse- og omsorgstjenester, og kan gi veiledning rundt tjenestene og behandling av søknad. Kontoret ligger i nordenden av Sørheim omsorgssenter.

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 61 29 90 22/61 29 92 07
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron