Leige av lokalar

Sør-Fron kommune har ulike møterom og ulike lokalar for øving og trening som kan leigast ut på bestemte vilkår. Dette gjeld møterom i kommunehuset, samt gymsalar og klasserom på skulane (kveldstid) og Sør-Fron kulturhus. 

For leige og anna informasjon kontakt kommunen sitt servicekontor, tlf. 61 29 90 00.  

Lag og foreningar som ønskjer å leige lokalar til trening og andre faste aktivitetar, må søkje om dette innan midten av juni før den aktuelle sesongen.

For leige av Sør-Fron kulturhus, Fron badeland, gymsalar og andre lokale på skulane kan du bestille her: 

Bestilling av lokale