Budsjett- og økonomiplan 2024 - 2027

Kommunestyret fattet endelig vedtak av budsjett- og økonomiplanen 14.12.2023.

Les budsjett- og økonomiplanen for 2024-2027 her