Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan i møte 16.11.2023. Frist for høringssvar er satt til 06.12.2023. Kommunestyret fatter endelig vedtak 14.12.2023.

Gå til høringen