Fakturaer sendes digitalt

efaktura.JPG

Sør-Fron kommune forsøker å sende alle fakturaer og purringer digitalt, gjennom Avtalegiro, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. 

Hvem avgjør hvordan en faktura sendes? 

Sør-Fron kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen i. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en preferert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv.

Rekkefølgen er som følger:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura
  3. Vipps Regning
  4. Digital postkasse innbygger
  5. E-post
  6. Blankett/Papir

Avtalegiro

AvtaleGiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Med denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.
Ønsker du å motta faktura via Avtalegiro, må en avtale om dette inngås hos din bank.

Dersom du har Avtalegiro, vil betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Navn på varselet er ‘’Belastningsoppgave’’ og skal ikke betales.

Har du ikke har nettbank eller andre digitale løsninger, vil det være en god løsning å opprette AvtaleGiro. Da vil du får tilsendt belastningsoppgave i posten. Skjema for opprettelse av AvtaleGiro sendes pr. post.

eFaktura

eFaktura er et godt alternativ til AvtaleGiro. Vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. En eFaktura kommer ferdig utfylt, slik at du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne fakturaen. Dine fakturaer oppbevares elektronisk i nettbanken.
 

Du kan lese mer om efaktura her: https://www.efaktura.no/privat

Faktura via Vipps

Vipps Regning forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Betaling av regninger i Vipps er veldig enkelt og man bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Vipps Regning er et produkt der fakturaen fullt og helt er sendt til Vipps. Samtidig finnes det også en variant hvor en eFaktura vises i Vipps. Dette styres av innstillinger inne i Vippsappen.

Vipps kommer stadig med nye oppdateringer av sin app for å bedre funksjonalitet og brukeropplevelsen. Vipps som selskap tar selv beslutninger om hvilke innstillinger som følger med en oppdatering. Eksempelvis har det blitt lansert oppdateringer som inneholder automatisk samtykke i å motta fakturaer på Vipps. Mange har reagert på at de ikke har gjort dette valget, men valget er gjort i det du har lastet ned oppdateringen.

Dersom du ikke ønsker å motta Vipps Regning, eller visning av eFaktura i appen, må du gå inn på innstillingene i appen og deaktivere dette.

Dette gjøres slik:

  • Logg deg inn i Vipps-appen
  • Klikk på "Profil" nederst til høyre
  • Klikk på "Regninger og eFaktura"
  • Under regninger ser du "Vis regninger i Vipps". Klikk på knappen til høyre så den blir gråhvit. Vipps Regninger er nå deaktivert

Husk at hvis du deaktiverer Vipps Regninger før en utestående faktura er betalt, må du betale fakturaen manuelt. Du finner betalingsinformasjonen på fakturaen i Vipps.

Du kan lese mer om Vipps her: https://www.vipps.no/

Faktura i Digipost/eBoks

For å motta faktura på Digipost eller eBoks må man ha opprettet en digital postkasse hos en av disse. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller AvtaleGiro, vil disse være foretrukket foran digital postkasse.

Fakturaer sendt til digital postkasse (Digipost/eBoks) er å anse som fullverdige postleveranser. Varsling via SMS eller e-post på mottatt post styres fullt og helt på dine varslingsinnstillinger inne i din digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av Sør-Fron kommune.

Dersom du velger å motta post i Digipost/eBoks, vil du også motta fakturaer her. Dersom du ikke vil motta post og fakturaer digitalt, må du aktivere en høyere rangert kanal eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på Reservasjon - Norge.no

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg i en e-post, kan du sende oss en e-post med din e-postadresse til fakturering@sor-fron.kommune.no.

Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor e-post.

Faktura levert i postkassen

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller du kan komme innom på kommunehuset.
Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:
•Beløp
•Betalerens bankkontonummer
•Betalt av
•Betalt til
•Kundeidentifikasjon (KID)
•Kroner og øre
•Til konto

 

Har du spørsmål knyttet til dette, send en mail til fakturering@sor-fron.kommune.no