Månedlig fakturering

Sør-Fron kommune tilbyr månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Tilbudet om månedlig fakturering er valgfritt. Fakturering over 3 terminer er standard. 

Viktig informasjon:

Forutsetning for å få månedlig fakturering:

  • Du må motta fakturaer digitalt enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura, digital postkasse, eller e-post. Dersom det viser seg at du mottar fakturaer på papir i etterkant av inngått avtale  om månedlig faktura, vil avtalen din overføres til tre terminer igjen fra og med neste termin.
  • Årlige kommunale avgifter må overstige kr 3.600,-.

 

Fra tertialvis faktura til månedlig faktura
Overføring fra tertialvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære tertialvise fakturering. 
Dette innebærer at dersom det er utstedt faktura for et tertial, kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig. 

Eksempel: Har du mottatt faktura for perioden 01.05.2023 - 31.08.2023 og melder inn at du ønsker månedlig faktura, vil månedlig fakturering starte fra og med 01.09.2023.

Ved salg av eiendom
Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.

Forfallsdato
Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.

Ikke betalt faktura
Dersom månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall, vil denne avtalen bli slettet og tertialvis fakturaer blir sendt ut igjen.


Ønsker du å bytte til månedlig faktura? 

Fyll ut elektronisk skjema. Skjemaet finner du her. 
Vi foretrekker at alle som har mulighet til det registrerer seg her. Skjemaet er enkelt og tar under 1 minutt å fylle ut. 

Har du ikke mulighet til å fylle ut skjemaet? 
Ring oss på telefon 61 29 90 00.
Oppgi navn, telefonnummer, hvilket gårds- og bruksnummer og adresse avtalen gjelder.