Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærar
Assistent
Barnehagelærar
Barnepleiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Assistent
Barnehagelærar
Assistent
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
Barnepleiar
Barnehagelærar
Miljøterapeut
Barnehagelærar
Barnehagelærar
Barnepleiar
Fagarbeidar
Barnehagelærar
Assistent
Assistent
Barnehagelærar
Assistent
Barnehagelærar
Barnehagelærar
Assistent
Barnehagelærar
Barnehagelærar
Assistent
Barne- og ungdomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnepleiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
Fagarbeidar
Barnehagelærar
Fagarbeidar
Barnehagelærar
Barnehagelærar
Barnehagelærar
Styrar 481 24 885
Pedagogisk leiar
Assistent

Familie og mestring

Ansatte i avdelingen Familie og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioteapeut turnus
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Sosialkurator 474 56 542
Leiar 476 18 225
Spesialsjukepleiar 61 29 92 25 480 01 460
Helsesjukepleier
Avdelingsleiar 919 13 634
Vernepleiar
Vernepleiar
Vernepleiar
Assistent
Arbeidsrettleiar 919 13 634
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fysioterapeut
Konsulent 907 87 941
Hjelpepleiar
Omsorgsarbeider m/fagskoleutdanning
Vernepleiar 948 74 357
Aktivitør
Leiar 61 29 92 61
Assistent
Avdelingsleiar 913 71 055
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Arbeidsrettleiar 919 13 634
Spesialsjukepleiar
Fagarbeidar
Barnevernspedagog 61 29 92 62
Assistent
Spesialsjukepleiar 901 97 267
Fagarbeidar
Hjelpepleiar
Kommunejordmor
Sjukepleier 61 29 92 36
Fysioterapeut
Vernepleiar
Hjelpepleiar
Sosialkurator
Assistent
Helsesjukepleier 6129911
Vernepleiar

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut
Sjukepleier
Fagarbeidar
Støttekontakt
Badevakt
Personleg assistent
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Omsorgsarbeider
Sykepleierkonsulent
Legespesialist 61 29 91 00
Personleg assistent
Hjelpepleiar
Avdelingsleiar 61 29 92 80 61 29 92 80
Fagarbeidar

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar 908 27 930
Ingeniør 976 06 909 976 06 909
Fagarbeidar 909 21 786
Driftsoperatør leder 911 90 406
Fagarbeidar 900 49 195
Driftsleiar 948 00 538
Spesialfagarbeider 957 87 738
Formann 971 52 930
Ingeniør 990 09 712
Fagarbeidar 907 40 869
Spesialfagarbeider 954 71 991
Avdelingsleiar 913 56 574

Kultur og næring

Ansatte i avdelingen Kultur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
Badevakt
Badevakt
Biblioteksjef
Badevakt
Badevakt
Badevakt
Avdelingsleiar 974 71 997 974 71 997
Badevakt
Fagarbeidar

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Ansatte i avdelingen Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbruksrådgiver
Jordbruksrådgiver
Miljø-og utm.Rådg. 61 29 92 65 992 75 843
Konsulent
Landbrukssjef 918 19 891 918 19 891
Saksbehandlar
Jordbruksrådgiver
Saksbehandlar
Jordbruksrådgiver
Skogbruksrådgiver

Midt-Gudbrandsdal PP-kontor

Ansatte i avdelingen Midt-Gudbrandsdal PP-kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog
Spesialpedagog
Rådgjevar
Spesialpedagog
Assistent
Sekretær
Rådgjevar 473 69 767 473 69 767
Logoped
Pp-sjef 61 29 90 71 906 37 567

Ordfører, Rådmann og stab

Ansatte i avdelingen Ordfører, Rådmann og stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt
Folkevalgt
Økonomisjef 997 23 736
Juridisk rådgiver
Konsulent 907 87 941
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Rådmann 926 91 632
Seniorrådgiver 907 75 157

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 61 29 90 33
Ikt-sjef 61 29 90 06 911 24 711
Konsulent 959 94 654
Konsulent
Konsulent
Sekretær
Adjunkt m/tilleggsut
Saksbehandlar
Konsulent 61 29 90 34
Rådgjevar 61 29 90 00
Assisterande rådmann 61 29 90 32 900 96 247
Konsulent
Sekretær
Rådgjevar 61 29 90 08 957 45 750
Hovedtillitsvalgt
Prosjektmedarbeider
Kokk
Konsulent
Driftsleiar 994 06 171
Ingeniør 952 96 138
Rådgjevar 61 29 92 03
Sekretær
Rådgjevar 61 29 91 42
Rådgjevar 481 83 801
Adjunkt m/tilleggsut

Plan og bygning

Ansatte i avdelingen Plan og bygning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Reinhaldar
Renholdsoperatør
Vaktmeister 414 34 105
Ingeniør
Renholdsoperatør
Badevakt
Renholdsoperatør
Renholdsoperatør
Ingeniør
Vaktmeister 902 94 783
Renholdsoperatør
Vaktmeister 481 69 644
Renholdsoperatør
Vaktmeister 952 54 566
Avdelingsleiar 997 25 916
Reinhaldar
Renholdsoperatør
Vaktmeister
Saksbehandlar
Kokk
Avdelingsleiar 901 73 241
Vaktmeister
Renholdsoperatør
Driftsleiar 994 06 171
Arealplanleggar 959 27 443
Ingeniør 911 31 625
Ingeniør 61 29 90 55 901 40 906
Rådgjevar
Renholdsoperatør
Renholdsoperatør
Reinhaldar
Renholdsoperatør

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Rektor/leder 61 29 93 20 480 92 032
Assisterende rektor
Adjunkt
Fagarbeidar
Lektor
Adjunkt
Barne- og ungdomsarbeidar
Assistent
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Assistent
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Assisterende rektor
Barne- og ungdomsarbeidar
Assistent 975 21 350
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Fagarbeidar
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Assisterende rektor
Fagarbeidar
Adjunkt
Lærar u/godkjent utd
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Fagarbeidar
Lektor
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Assisterande rådmann 907 93 155
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Fagarbeidar
Assistent
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Barnepleiar
Adjunkt m/tilleggsut
Rektor/leder
Fagarbeidar
Rektor/leder 456 18 238
Barnepleiar
Lærling
Adjunkt
Assistent
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Assistent
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt

Sør-Fron ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Sør-Fron ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeidar
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Assisterende rektor
Barne- og ungdomsarbeidar
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Lærar u/godkjent utd
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Assisterande rådmann 907 93 155
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Rektor/leder
Adjunkt
Adjunkt
Assistent

Sørheim

Ansatte i avdelingen Sørheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleiar
Avdelingsleiar 61 29 92 11
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Assistent
Hjelpepleiar
Sjukepleier
Kokk 976 28 253
Assistent
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Vernepleiar
Fagarbeidar
Unge arb.T 16-18 år
Sjukepleier
Assistent
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Omsorgsarbeider 410 12 614
Sjukepleier
Assistent
Hjelpepleiar
Kokk
Sjukepleier 994 68 511
Fagarbeidar
Sjukepleier
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Sjukepleier
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Sjukepleier 476 35 590
Aktivitør
Fagarbeidar
Hovedtillitsvalgt
Sjukepleier
Omsorgsarbeider
Kokk
Unge arb.T 16-18 år
Fagarbeidar
Sjukepleier
Assistent
Assistent
Sjukepleier
Fagarbeidar
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Kokk
Hjelpepleiar
Sjukepleier
Spesialhjelpepleiar
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Hjelpepleiar
Assistent
Lærling
Fagarbeidar
Kokk