Personvernombud

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. I forbindelse med dette settes det krav til at alle kommuner skal opprette et personvernombud.

Personvernombudet skal veilede kommunen slik at personopplysninger til både innbyggere og ansatte blir behandlet på en betryggende og god måte, i tråd med norsk personvernlovgivning og EUs personvernforordning (GDPR). 

Personopplysninger er all informasjon og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Denne loven skal ivareta personvernet ditt, gjennom å sette krav til hvordan slike opplysninger skal bli behandla.

Personvernombudet skal:

  • Informere og gi råd til behandlingsansvarlig og de ansatte
  • Kontrollere overholdelse av forordninga og interne retningslinjer
  • Gi råd om DPIA (personvernkonsekvenser), og kontrollere gjennomføringen av disse
  • Samarbeide med Datatilsynet, og være kontaktpunkt for Datatilsynet
  • Være kontaktpunkt for de registrerte

Ansvar

Personvernombudet har som oppgave å gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene. Det er imidlertid den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i tråd med regelverket.

Rett  til innsyn

Alle innbyggerne har rett til innsyn i kommunen sin  behandling  av personopplysninger. Retten gjelder generell informasjon og  opplysninger som er registrert på dem. Ansatte har på samme måte rett til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert på dem. For mindreårige og umyndige har foresatte eller verge  rett til innsyn i registrerte opplysninger.

Innbyggere og ansatte,  som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger i  kommunen, kan kontakte tjenesten eller avdelingen som utfører behandlinga.

Andre spørsmål kan rettes til personvernombudet.

Du finner mer informasjon om personvernordningen på Datatilsynets nettsider.

Kontaktinformasjon
Kommunens sentralbord: 61 29 90 00
Postadresse: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron