Egenberedskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet nettsiden www.sikkerhverdag.no for å gi befolkningen råd om egenberedskap. Her finner du råd og tips for hvordan du som innbygger kan foreberede deg til større og mindre hendelser.

Til sikkerhverdag.no